onsdag 14. mai 2008

Om å gå på trynet...

En ting er å gå på trynet når du skater, da kan du jo (hvis du er heldig) bare reise deg igjen og leke videre. Men ikke når du går på trynet i selve livet, så å si. Sam er 16 år og en ihuga skater, men samtidig er han jo interessert i damer. Så dukker jevnaldrende Alicia opp og er både mer erfaren og mer pågående enn Sam er vant til. Første gangen de er ute sammen skal de på kino, men ender helt andre steder:
"Har du noe?" spurte hun da det var tydelig at vi trengte noe.
"Nei. Selvfølgelig ikke."
"Hvorfor 'selvfølgelig ikke'?"
"Fordi... Jeg trodde vi skulle på kino."
"Og du har ikke noe på deg bestandig? For sikkerhets skyld?"

Det ender selvfølgelig med at Alicia blir gravid, og livet snus helt på hodet for begge to. Sam har fått alt på et par års avstand og forteller selv historien - med atskillig humor og selvironi - i Nick Hornbys siste bok Slam.